Hotline Obrábanie kovov: +49 (0)2269 360
Hotline Chladiace systémy: +49 (0)241 94629-72
Hotline Obrábanie kovov: +49 (0)2269 360
Hotline Chladiace systémy: +49 (0)241 94629-72

Impressum

Haugg Kühlerfabrik GmbH

Reichsweg 46 52068 Aachen

Email: w.haugg(at)haugg-group.com

Tel: + 49 (0) 241 94629-0

Fax: + 49 (0) 241 94629-41

Konateľ: Wolfgang Haugg

Okresný súd Aachen, Vl. č. 8624

IČ DPH. DE 219357359

Sídlo firmy: Aachen

 

Stvárnenie & Realizácia:

giftGRÜN GmbH

Digitálna agentúra

Pascalstraße 6

52076 Aachen

Tel. 02 41 / 990 980 – 0

Fax. 02 41 / 990 980 – 29

www.giftgruen.com

 

Upozornenie k záruke:

Všetky v rámci tejto web stránky vymenované znaky tovaru a logá sú vlastníctvom príslušných firiem. Všetky ostatné údaje bez záruky. Z právnych dôvodov sa týmto dištancujeme výlučne od všetkých obsahov všetkých prelinkovaných stránok na našej domovskej stránke a vyhlasujeme, že ich obsahy nepredstavujú naše názory. Toto vyhlásenie platí pre všetky linky umiestnené na našej domovskej stránke a pre všetky obsahy stránok, na ktoré vedú reklamné banery umiestňované u nás.

 

Obsah on-line ponuky:

Haugg Kühlerfabrik GmbH nepreberá žiadne riziko za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na záruku voči Haugg Kühlerfabrik GmbH, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideového druhu, ktoré boli spôsobené užívaním alebo neužívaním ponúknutých informácií, resp. užívaním chybných a neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, pokiaľ nie je dôkaz o preukázateľnom úmysle alebo hrubo nedbanlivom zavinení. Všetky ponuky ostávajú voľné a sú nezáväzné. Haugg Kühlerfabrik GmbH si výslovne vyhradzuje možnosť zmeniť, doplniť, zmazať časti stránok alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo zverejnenie dočasne alebo s konečnou platnosťou nastaviť.

 

Odkazy a linky:

Ak sa priamo alebo nepriamo odkazuje na odkazové ciele (“linky”), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti spoločnosti Haugg Kühlerfabrik GmbH, ručí táto len vtedy, ak má vedomosť o obsahoch a ak by bolo pre ňu z technického hľadiska primerane možné, zabrániť užívaniu v prípade protiprávnych obsahov. Za obsahy a predovšetkým škody, ktoré vzniknú z užívania alebo neužívania takto poskytovaných informácií, ručí samotný poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkázané, a nie jedinec, ktorý prostredníctvom linkov odkazuje na príslušné zverejnenie. Toto obmedzenie platí rovnako aj pre cudzie príspevky v knihách pre hostí, diskusných fórach a zoznamoch mailov, zriadených spoločnosťou Haugg Kühlerfabrik GmbH.

 

Autorské právo:

Haugg Kühlerfabrik GmbH sa snaží vo všetkých publikáciách zohľadňovať autorské práva použitej grafiky, audio dokumentov, video sekvencií a textov, grafiky, využívať audio dokumenty, video sekvencie a texty, ktoré vytvoril on sám, alebo siahnuť po grafikách, audio dokumentoch, video sekvenciách a textom bez potrebnej licencie. Copyright pre publikované, objekty vytvorené samotnou spoločnosťou Haugg Kühlerfabrik GmbH, ostávajú aj naďalej spoločnosti Haugg Kühlerfabrik GmbH. Rozmnožovanie alebo použitie takých grafík, audio dokumentov, video sekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách, nie je bez výslovného schválenia spoločnosti Haugg Kühlerfabrik GmbH povolené.