Hotline Obrábanie kovov: +49 (0)2269 360
Hotline Chladiace systémy: +49 (0)241 94629-72
Hotline Obrábanie kovov: +49 (0)2269 360
Hotline Chladiace systémy: +49 (0)241 94629-72
OBRÁBANIE KOVOV

Od výliskov a dielov vyrobených hlbokým ťahaním až ku komplexným kovovým konštrukciám.

Prehľad služieb
 

01

Vývoj produktov

V ideálnom prípade vypracujeme spoločne s naším zákazníkom nápady pre cenovo výhodnú výrobu želaných produktov. Alebo Haugg vyrobí podľa zadania a výkresov zákazníka. Skonštruujeme a vyrobíme postupový združený nástroj alebo až 14-stupňový hlboko ťahaný nástroj a rezný nástroj.

02

Výroba

Haugg dodáva razené, ťahané, lisované a zvárané konštrukcie alebo kompletné konštrukčné skupiny zo všetkých bežných kovov od jednotlivých kusov až po veľkosérie. Príklady: Opláštenia všetkých druhov, kryty a dvere, obslužné pulty a rúrové stojany, kryty a zakrytia.

 

03

Predaj

Haugg vystavuje na hlavných veľtrhoch pre jednotlivé odvetvia a prezentuje tam svoju rôznorodosť ako napr.: BAUMA/Mníchov, Agritechnica/Hannover, Innotrans/Berlín alebo Automechanika/Frankfurt. Okrem bežných spôsobov doručenia disponujeme vlastným jazdným parkom.

Výlisky a diely vyrobené hlbokým ťahaním zo zvitkov v sériovej výrobe

Výlisky a diely vyrobené hlbokým ťahaním zo zvitkov v sériovej výrobe

Dlhoročné skúsenosti v oblasti techniky hlbokého ťahania umožňujú spoločnosti Haugg Vám optimálne poradiť a podporovať Vás už pri konštruovaní Vašich produktov. Tenkostenné sústružené diely sa dajú vyrobiť vo veľkých sériách väčšinou lacnejšie ako diely vyrobené hlbokým ťahaním. Valcovité diely so stupňovaním, bočnými perforáciami a závitmi každého druhu sú našou silnou stránkou a vyrábajú sa hotové.

Konštrukcie z tenkého plechu v malej až strednej sérii

Konštrukcie z tenkého plechu v malej až strednej sérii

Oceľové plechy do hrúbky 6 mm a ušľachtilá oceľ do 4 mm sa spracúvajú konvenčne alebo s CNC riadením. Ťahanie sa vykonáva do 150 t. Existujú nasledujúce spôsoby spájania: spájkovanie namäkko a natvrdo, zváranie plameňom, v ochrannej atmosfére, elektrické a plazmové zváranie (MIG/MAG a WIG). Radi prevezmeme povrchovú úpravu a montáž konštrukčných skupín. Tradičné vedomie kvality a certifikovaný manažment kvality garantujú vysokú kvalitu na rovnakej úrovni.

Montáž modulov

Montáž modulov

Na zvýšenie rozsahu výroby rada prevezme spoločnosť Haugg montážne činnosti, aby mohla dodávať moduly pripravené na montáž.

 

Automobilový priemysel

 

Elektronický priemysel/Meracia technika

 

Elektrický priemysel

 

Medicínska technika

 

Strojárstvo

 

Odvetvia

 

Automobilový priemysel

 

Elektronický priemysel/Meracia technika

 

Elektrický priemysel

 

Medicínska technika

 

Strojárstvo

 

Prehľad služieb
 

01

Vývoj produktov

V ideálnom prípade vypracujeme spoločne s naším zákazníkom nápady pre cenovo výhodnú výrobu želaných produktov. Alebo Haugg vyrobí podľa zadania a výkresov zákazníka. Skonštruujeme a vyrobíme postupový združený nástroj alebo až 14-stupňový hlboko ťahaný nástroj a rezný nástroj.

02

Výroba

Haugg dodáva razené, ťahané, lisované a zvárané konštrukcie alebo kompletné konštrukčné skupiny zo všetkých bežných kovov od jednotlivých kusov až po veľkosérie. Príklady: Opláštenia všetkých druhov, kryty a dvere, obslužné pulty a rúrové stojany, kryty a zakrytia.

 

03

Predaj

Haugg vystavuje na hlavných veľtrhoch pre jednotlivé odvetvia a prezentuje tam svoju rôznorodosť ako napr.: BAUMA/Mníchov, Agritechnica/Hannover, Innotrans/Berlín alebo Automechanika/Frankfurt. Okrem bežných spôsobov doručenia disponujeme vlastným jazdným parkom.

Výlisky a diely vyrobené hlbokým ťahaním zo zvitkov v sériovej výrobe

Výlisky a diely vyrobené hlbokým ťahaním zo zvitkov v sériovej výrobe

Dlhoročné skúsenosti v oblasti techniky hlbokého ťahania umožňujú spoločnosti Haugg Vám optimálne poradiť a podporovať Vás už pri konštruovaní Vašich produktov. Tenkostenné sústružené diely sa dajú vyrobiť vo veľkých sériách väčšinou lacnejšie ako diely vyrobené hlbokým ťahaním. Valcovité diely so stupňovaním, bočnými perforáciami a závitmi každého druhu sú našou silnou stránkou a vyrábajú sa hotové.

Konštrukcie z tenkého plechu v malej až strednej sérii

Konštrukcie z tenkého plechu v malej až strednej sérii

Oceľové plechy do hrúbky 6 mm a ušľachtilá oceľ do 4 mm sa spracúvajú konvenčne alebo s CNC riadením. Ťahanie sa vykonáva do 150 t. Existujú nasledujúce spôsoby spájania: spájkovanie namäkko a natvrdo, zváranie plameňom, v ochrannej atmosfére, elektrické a plazmové zváranie (MIG/MAG a WIG). Radi prevezmeme povrchovú úpravu a montáž konštrukčných skupín. Tradičné vedomie kvality a certifikovaný manažment kvality garantujú vysokú kvalitu na rovnakej úrovni.

Montáž modulov

Montáž modulov

Na zvýšenie rozsahu výroby rada prevezme spoločnosť Haugg montážne činnosti, aby mohla dodávať moduly pripravené na montáž.

 

Automobilový priemysel

 

Elektronický priemysel/Meracia technika

 

Elektrický priemysel

 

Medicínska technika

 

Strojárstvo

 

Odvetvia

 

Automobilový priemysel

 

Elektronický priemysel/Meracia technika

 

Elektrický priemysel

 

Medicínska technika

 

Strojárstvo