Skip to main content

Návšteva z Univerzity v Liège!

Na podporu výmeny poznatkov medzi vedou a priemyslom pán Albert T. Haugg pravidelne prednáša aplikovanú termodynamiku na univerzitách a školách. Dňa 8. novembra navštívil spoločnosť Haugg v Aachene kurz termodynamiky profesora Lemorta z Univerzity v Liége a pán Haugg prednášal o aplikovanej termodynamike a najnovšom vývoji v oblasti výmenníkov tepla, najmä pre nové aplikácie (elektromobily, veterné turbíny, palivové články). Študenti mali tiež možnosť nahliadnuť do priemyselnej výroby výmenníkov tepla.