Skip to main content

Oprava a údržba chladičov

HAUGG

Oprava – servis chladičov

Oprava chladičov je cenovo výhodná a ekologická alternatíva k obstaraniu novej súčiastky, najmä
v prípade veľkých chladičov. Spoločnosť HAUGG vyrába a v priebehu 24 hodín dodáva potrebné diely
a siete chladičov ako výrobky na mieru. Táto služba je nielen prospešná pre odborné dielne pracujúce s klimatizáciami a chladičmi, ale môžu ju využívať aj zákazníci originálnych dielov.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Oprava chladičov a odborné dielne pre klimatizácie

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Špecializovaný predajca vysokozdvižných vozíkov, súčiastok pre stavebné a poľnohospodárske stroje

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Autoservisy, opravovne, múzeá

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Milovníci vozidiel, špecialisti na veterány, mladšie veterány a kluby

Prehľad výrobkov

Voštinové vložky

Keď bol chladič ešte dôležitým dizajnovým prvkom prednej časti vozidla a znak (soška) na kapote nad chladičom bol ochrannou známkou, vyrábali sa mriežky chladiča často z voštinových plechových štruktúr. Spoločnosť Haugg ponúka niektoré z klasických „voštinových vložiek“, aby bolo možné vykonať opravu historických vozidiel čo najvernejšie originálu. Voštinové vložky nemajú vodovodné potrubia. Tvarovaný mosadzný pás tvorí rúrku a lamelu pre prúdenie vzduchu v jednom.

Oprava chladičov veteránov, resp. údržba chladičov historických vozidiel je našou špecializáciou. Radi vykonáme aj pochrómovanie dielov.

Nadviazať kontakt

Siete chladičov meď/mosadz

Obvyklým materiálom pre výmenníky tepla bola až do konca 80. rokov 20. storočia meď/mosadz
z dôvodu tepelnej vodivosti.  Najmä chladiče vody/siete chladičov vody sa vyrábali z tenkých medených a mosadzných pásov. Spoločnosť HAUGG vyrába všetky bežné chladiace systémy dodnes pre originálne vybavenie a ako výrobu  na opravu chladičov.

Skôr ako napr. opravíme chladič traktora, očistíme ho a skontrolujeme, na ktorom mieste je netesný. Potom je možné určiť náklady na opravu alebo rozhodnúť , či je nevyhnutná výmena chladiča.

Nadviazať kontakt

Siete chladičov z hliníka

Chladiace systémy s chladičmi z hliníka sú ľahšie a najmä lacnejšie ako porovnateľné medené výmenníky tepla. Oprava hliníkových radiátorov je však komplexnejšia. Aj tu je výmena sietí chladičov menej nákladnou alternatívou ako výmena chladiča. Ak je výmenník tepla netesný, preveríme možnosti opravy a náklady na opravu chladiča.

 

Malé netesnosti  na povrchu sa v spoločnosti Haugg-Aachen môžu v rámci opravy chladičov utesniť spájkovaním.

 

Pri oprave chladiča oleja sa z dôvodu vyšších prevádzkových tlakov spravidla odporúča oprava chladiča výmenou siete chladiča.

Oprava chladičov preplňovacieho vzduchu  si väčšinou vyžaduje aj výmenu siete.

Nadviazať kontakt

Náhradné diely, rámy, kryty

Popri sieti chladiča sú základnými prvkami chladiča zberné nádoby, podpery a časti rámu  chladiča. Nakoniec je potrebný kryt na uzavretie chladiaceho okruhu. Základné komponenty vyrábame podľa  vzoru alebo náčrtu alebo opravujeme chybné časti. Staré súčiastky, ktoré sa znovu použijú, sa otryskávajú a prelakujú. Sortiment uzatvára široký sortiment krytov chladiča. Devízou je nič nie je nemožné.

Nadviazať kontakt

Príslušenstvo

Popri základných komponentoch chladiča ponúka HAUGG potrebné pomôcky na opravu, ako spájka, tavivá a nástroje, ale aj prevádzkové materiály, ako sú kompresorové oleje.

 

Ponúkame rad testovacích zátok, ktoré zjednodušujú tlakovú skúšku chladičov. Na požiadanie môžeme poskytnúť podporu v oblasti špeciálneho dielenského vybavenia.

 

Najmä na údržbu klimatizačných zariadení  ponúkame špeciálne nástroje.

Nadviazať kontakt
CENOVÁ KALKULAČKA HAUGG

Vypočítajte si cenu medených a hliníkových sietí vyrábaných na mieru online.

Vypočítať sieť chladiča

Servis skupiny HAUGG

HAUGG vyrába a dodáva potrebné diely a siete chladičov do 24 hodín ako výrobky na mieru. Tento servis je vďaka krátkemu času odozvy dobrý nielen pre odborné dielne na chladiče a klimatické zariadenia, ale môžu ho využiť aj zákazníci originálneho vybavenia.

24-hodinový servis

Špeciálne výrobky na mieru

Dodávateľský servis

Združená odborná kompetencia pre Vaše poradenstvo