Priemyselné chladiče pre úžitkové vozidlá a priemyselné stroje

PRIEMYSELNÉ CHLADIČE

Profesionálna konštrukcia chladičov pre stavbu vozidiel a priemyselné chladenie

Spoločnosť HAUGG vyrába chladiče vysokej kvality pre najrôznejšie oblasti použitia: Naši zákazníci pochádzajú z poľnohospodárstva, stavebníctva a železničnej dopravy.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Výrobca stavebných strojov a výroba špeciálnych vozidiel

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Výroba koľajových vozidiel a opravárske závody

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Výrobcovia žacích a poľnohospodárskych strojov

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Strojárstvo, hybridné a E-pohony, vývojové centrá

Prehľad výrobkov

Chladiace zariadenia/moduly

Koncepcia chladiacich modulov pre vozidlá, ktoré integrujú všetky výmenníky tepla a optimálne ich zlaďujú, je našou silnou stránkou. Široký výber chladiacich systémov umožňuje optimalizované chladenie rôznych zdrojov tepla, ako sú motor, prevodovka, hydraulika a klimatizácia. Z veľkého počtu realizovaných projektov sa získal bohatý súbor údajov a bohaté skúsenosti na to, aby sme mohli partnerom cieľavedome poradiť a včas realizovať prototypy.

Nadviazať kontakt

Chladiče vzduchu

V oblasti spaľovacích motorov sú už dlho trendom motory preplňované turbodúchadlom. Chladiče preplňovacieho vzduchu sú pri používaní vystavené vysokým teplotám a vysokým teplotným výkyvom. Pri dimenzovaní sa zameriavame na koeficienty tepelnej rozťažnosti a zhoršujúce sa mechanické vlastnosti kovov pri vyšších teplotách. Objemové prietoky sú značné a naše chladiace systémy minimalizujú tlakovú stratu, pričom stále poskytujú dostatočné chladenie.

Nadviazať kontakt

Chladiče oleja

Chladiče oleja pre prevodovky, motory, stroje, generátory, veterné turbíny, koľajové vozidlá, hydraulické systémy atď. sú vystavené vysokému tlaku a znečisteniu. Rôzne chladiace systémy umožňujú správne kompromisy medzi hmotnosťou a dlhou životnosťou. Ale tiež medzi chladiacou kapacitou
a tlakovými stratami.

Nadviazať kontakt

Chladiče vody

Chladiče vody sú zvyčajne vystavené nízkym tlakom, ale vysokým prietokovým rýchlostiam. Optimalizujeme chladiče pre vysoké a nízke teploty pre každú aplikáciu. Pritom zohľadňujeme najmä vnútorný prierez pre prietok vody, ale aj výber materiálu a to, či voda cez chladič prúdi jedným alebo viacerými prúdmi.

Ku katalógu súčiastok motorových vozidiel

Ventilátory a kryty ventilátorov

Bez vzduchu niet chladenia! Vhodný ventilátor je nevyhnutný pre výkonnosť chladiaceho modulu, resp. výmenníka tepla. Charakteristika ventilátora je teda nevyhnutným determinantom pre dimenzovanie chladenia. Spoločnosť Haugg spolupracuje s hlavnými výrobcami ventilátorov a vyvíja vhodné kryty ventilátorov na dosiahnutie cieleného prúdenia vzduchu. Pritom sa má minimalizovať vznikajúci hluk.

Nadviazať kontakt

Kondenzátory klimatizácie

Na kompletizáciu našich chladiacich modulov integrujeme na želanie zákazníka do našich zariadení na zdokonalenie balíka aj kondenzátor klimatizácie a sušičku. kondenzátor  sa spravidla umiestňuje pred ostatné chladiče zariadenia, aby chladiaci vzduch prúdil bezprostredne popri nich.

Ku katalógu súčiastok motorových vozidiel

Servis skupiny HAUGG

HAUGG vyrába a dodáva potrebné diely a siete chladičov do 24 hodín ako výrobky na mieru. Tento servis je vďaka krátkemu času odozvy dobrý nielen pre odborné dielne na chladiče a klimatické zariadenia, ale môžu ho využiť aj zákazníci originálneho vybavenia.

24-hodinový servis

Dodávateľský servis

Špeciálne výrobky na mieru

Thermodynamische AuslegungCFD & FEM Analysen

Odborné znalosti v oblasti spájkovania a zvárania pre vašu konzultáciu