Skip to main content

Erasmus Rethymnon, Kréta!

Medzinárodná výmena študentov: študenti gréckej odbornej školy z Rethymna/Kréty navštívili spoločnosť HAUGG. V rámci výmenného programu Erasmus navštívili študenti všeobecného strojárstva a chladiarenstva, automobilovej a environmentálnej techniky od 14. do 29. januára Aachen. Kontakt nadviazal náš bývalý technický riaditeľ, pán Ploutarchos. Bolo pre nás potešením privítať mladých mužov, ktorí mali záujem.