Skip to main content

Spoločnosť ECOPROFIT regiónu mesta Aachen

Spoločnosť HAUGG si toto ocenenie prevzala z rúk primátora Keupena a ministra životného prostredia spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Krischera v Korunovačnej sieni radnice v Aachene. Spoločnosť HAUGG už dosiahla cieľ politiky v oblasti klímy, ktorým je zníženie emisií CO2 o 65 % do roku 2030. V prvom kroku sa spotreba elektrickej energie znížila približne o 10 %, napr. pomocou LED svetiel a optimalizovaného prívodu stlačeného vzduchu. 15 % ročnej potreby elektrickej energie si v súčasnosti vyrába spoločnosť sama pomocou fotovoltaiky. Od roku 2022 sa zvyšná elektrina nakupuje spôsobom, ktorý je neutrálny z hľadiska emisií CO2.