Skip to main content

Sme prémiový partner!

V apríli 2022 vybrala Európska komisia mesto Aachen spolu s ďalšími 99 mestami do misie EÚ „100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030“.
Spoločnosť HAUGG už roky sleduje cieľ klimaticky neutrálnej výroby a už sa jej podarilo znížiť emisie CO² z fosílnych palív o viac ako 50 %.
Ďalšie kroky sa už realizujú alebo sa pripravujú. Ekonomické oddelenie mesta Aachen v súčasnosti podporuje rozšírenie nášho fotovoltického systému. Kľúčovým budúcim krokom bude pripojenie na sieť diaľkového vykurovania v roku 2026 s cieľom získať ekologické teplo. Sieť diaľkového vykurovania rozširujú komunálne služby mesta Aachen (STAWAG), pre ktoré už prebiehajú prvé stavebné práce v Reichswegu.
Tešíme sa na výmenu názorov s partnermi projektu s cieľom získať nápady pre náš vlastný postup.